REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA
"ASCULTA RITMUL VERII SI CASTIGA SUPER PREMII CU COCA-COLA"


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


1.1. Campania publicitara "Asculta ritmul verii si castiga super premii cu Coca-Cola" (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre Coca-Cola HBC Romania S. R. L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.


1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).


1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe www.cokescan.ro, de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800. 080. 800, intre orele 9. 00 – 18. 00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.


1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.


1.5. Mecanismul si baza de date aferenta derularii Campaniei, mecanicile de inscriere prin website (mobil si desktop), aplicatia mobila Android CokeScan, precum si managementul premiilor sunt realizate, dezvoltate, hostate si operate de catre si prin intermediul Syscom Digital S. R. L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de operator de date cu caracter personal 12320, denumita in continuare “Agentia Digitala”.


1.6. Partenerii si Agentia Digitala vor fi numiti in continuare impreuna “societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei”.SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI3.1. Campania se va desfasura in perioada: 15 Iulie 2019, incepand cu ora 00:00 – 15 Septembrie 2019 inclusiv, pana la ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).


3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt bauturile carbogazoase comercializate sub denumirea de “Coca-Cola Gust Original”, “Coca-Cola Zero Zahar” si “Coca-Cola Lamaie Verde Zero Zahar”, în ambalaje de 0,5 l PET, 1,25 l PET si 2,0 l PET cu capac promotional si eticheta promotionala.


4.2. Ambalajele promotionale aferente Produselor Participante vor putea fi identificate prin urmatoarele 2 elemente definitorii pentru ambalajele descrise mai sus:


a. Etichetele promotionale care vor contine mesajul “Dezlipeste stickerul” si regulamentul scurt al Campaniei. Pe etichetele promotionale se gaseste atasat cate un sticker, din cele 77 (saptezeci si sapte) disponibile in formate de grafica diferita, pentru toate cele 3 tipuri de produse participante. Mai jos un exemplu de etichete:
b. Capacele promotionale de culoarea galbena care vor avea tiparit la exterior, pe partea superioara a capacului textul “Scaneaza eticheta, introdu codul de sub capac si castiga premiile verii”, iar in interior un cod unic alfanumeric format din 8 caractere.


4.3. “Coca-Cola Gust Original”, “Coca-Cola Zero Zahar” si “Coca-Cola Lamaie Verde Zero Zahar” sunt marci inregistrate ale societatii The Coca-Cola Company.


4.4. Orice produse comercializate sub marca Coca-Cola, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., sau orice produse care nu pot fi identificate prin elementele descrise la Art 4.2., nu fac parte din Campanie si nu pot fi utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 14 ani, impliniti la data crearii contului in Campanie, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Datorita limitarilor de varsta impuse de catre proprietarul magazinul de aplicatii App Store, Apple Inc, prin intermediul aplicatiei mobile Coke Scan publicata in App Store, se pot inscrie in Campanie doar participanti cu varsta de minim 17 ani, impliniti la data inscrierii in Campanie. Consumatorii cu varsta intre 14 ani impliniti la data inceperii Campaniei si 17 ani impliniti la data participarii, se pot inscrie in Campanie prin celelalte doua canale de inscriere si anume: prin intermediul website-ului www. cokescan. ro, fara a fi limitat la un anumit tip de telefon mobil si prin intermediul aplicatiei Coke Scan descarcata din Magazin Play (pentru telefoane cu sistem de operare Android).


5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:


a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;


b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Coca-Cola Romania SRL;


c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;


d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Coca-Cola Services;


e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitala;


f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;


g. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – f. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);


h. persoanele a caror varsta este mai mica de 14 ani impliniti la data crearii contului in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.


6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda un numar total de 576 premii care vor fi alocate fie instant printr-un soft de extragere aleatorie, fie ulterior inscrierii prin mijloace aleatoare, cum ar fi: soft automatizat si trageri la sorti. Premiile se impart in 3 categorii, iar acestea sunt urmatoarele:1) Categoria 1 – 504 premii constand fiecare intr-un mini-radio Coca-Cola, culoare rosie, functii:[USB/SD/Bluetooth/AUX, setare alarma, temperature, data, ora] in valoare individuala de 127.38 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.


Valoarea totala a premiilor din aceasta categorie este de 64.198 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.2) Categoria 2 – 63 premii constand fiecare intr-un mini-frigider, model Flex-35 Tall[R600], firma Frigoglass, greutate 18 kg, material metal, functie de racire silentioasa, luminare led, in valoare individuala de 1.595 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.


Valoarea totala a premiilor din aceasta categoria este de 100.485 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.3) Categoria 3, constand intr-un numar de 9 excursii tip croaziere pe Marea Mediterana pentru 4 persoane (castigator si 3 insotitori) cu MSC Cruises, nava de croaziera MSC Divina, in perioada 20-27 Octombrie 2019, organizata simultan pentru toti castigatorii premiilor saptamanale ale campaniei (“Croaziera”)


Un premiu din aceasta categorie are incluse urmatoarele facilitati, pentru 4 persoane (castigator si 3 insotitori):


• Transport dus-intors Bucuresti – Roma, cu avionul prin intermediul intermediul unuia dintre operatori RyanAir, Wizzair, Blueair.


• Transferuri aeroport-port-aeroport


• Cazare in camera dubla in cabina cu balcon Fantastica


• Pachet de bauturi Premium pentru fiecare castigator si insotitori


• O seara (3 ore) petrecere privata cu DJ pentru grupul Coca-Cola ce include toti castigatorii premiilor saptamanale si insotorii acestora


• Asigurare medicala


• Toate detaliile si conditiile specifice de calatorie se regasesc in Anexa nr 1 la prezentul Regulament Oficial.Valoarea individuala unui premiu pentru 4 persoane este de 37.521 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil, iar valoarea totala a acestui tip de premii este de 337.689 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.Atentie:


• Croaziera nu include acoperirea unor eventuale costuri necesare achizitionarii de medicamente sau orice alte taxe si/sau costuri impuse de catre autoritatile tarii/tarilor de destinatie.


• De asemenea, in cazul in care va fi necesara obtinerea unei vize de intrare in tara aleasa ca destinatie, pana la data plecarii in calatorie, castigatorul si insotitorii acestuia vor fi singurii responsabili de plata taxelor necesare si obtinerea vizei ce permite accesul in tara de destinatie. În cazul in care nu veti primi viza pentru una dintre tarile cuprinse in itinerariu, alta decat tara de imbarcare sau debarcare, nu veti putea cobori de pe vas pentru a vizita acea tara.


• Castigatorul si insotitorii acestuia au obligatia ca in termen de 7 zile de la data validarii premiului sa consulte site-ul Ministerului de Afaceri Externe (www.mae.ro) cu privire la obligatiile cetatenilor romani care efectueaza calatorii in tara de destinatie calatorie. De asemenea, castigatorul precum si insotitorii lui trebuie sa ia in considerare recomandarile cu titlu facultativ care se regasesc pe site-ul mai sus mentionat.
6.2. Valoarea totala estimata a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 502.372 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil. Valoarea totala estimata a premiilor este mai mare fata de cea mentionata anterior pe eticheta//materiale de comunicare fiind o valoare estimata la momentul productiei acestora.Alte detalii referitoare la premiile acordate


6.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire.


6.4. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.


6.5. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art. 6. 1., atunci premiile Campaniei necastigate/nevalidate raman la dispozitia Organizatorului, acesta avand optiunea de a le realoca prin trageri la sorti la finalul Campaniei.


6.6. Organizatorul nu are nicio obligatie, sub nicio forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.


6.7. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon mobil si/sau aceleasi date personale, indiferent de numarul de inscrieri corecte in Campanie poate castiga maxim 1(un) mini-frigider, 1 (un) mini-radio si 1 (o) croaziera in Mediterana.


6.8. Pentru a intra in posesia premiilor, participantii sunt obligati sa pastreze capacele promotionale ce contin codurile inscrise in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.


6.9. Daca sunt identificate cazuri de inscrieri false, fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.


6.10. In cazul in care potentialul castigator al Croazierei si/sau insotitorii declarati ai acestuia nu detin pasaport, au la dispozitie maxim 15 zile lucratoare de a indeplini formalitatile necesare obtinerii unui pasaport. In cazul in care la data plecarii castigatorul si/sau insotitorii declarati nu a indeplinit toate formalitatile/obtinut toate documentele necesare calatoriei, premiul va fi anulat total, ramanand la dispozitia Organizatorului.DATA MAXIMA LA CARE DATELE PERSONALE SI COPIA PASAPORTULUI CASTIGATORILOR / INSOTITORILOR POT FI TRANSMISE CATRE AGENTIE ESTE 08.10.2019.
6.11. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig prin intermediul telefonului mobil sau al calculatorului la momentul inscrierii pentru premiile instant si prin intermediul mesajelor scrise, emailului sau apelului telefonic pentru premiile prin tragere la sorti.


6.12. Organizatorul, din proprie initiativa si fara nici o obligatie legala, poate suporta contravaloarea serviciilor specifice de transport, cazare si masa, castigatorilor si/sau insotitorilor care domiciliaza la mai mult de 100 de km de Aeroportul Otopeni. Contravaloarea ocazionata de cele mentionate mai sus ramane la discretia Organizatorului.


6.13. Lista castigatorilor va fi disponibila, pe masura ce premiile se valideaza, prin intermediul paginii denumita CASTIGATORI afisata in cadrul Aplicatiei CokeScan si pe website-ul www.CokeScan.ro. Baza de date cu numele castigatorilor va fi actualizata in timp real pentru premiile instant si dupa validarea fiecarui castigator, atunci cand procedura prevede acest lucru.6.14. Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru:


Premiile din categoria 1:


a) vor fi acordate instant folosind o functie de tip random pe durata inscrierilor in Campanie, acordare care se va face fara interventie umana, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata.


b) Pentru fiecare ora, din intervalul orar 10:00:00 – 17:59:59, a fiecarei zile din Perioada Campaniei, se va desemna aleator cate un premiu din categoria 1. In total 8 premii orare pe zi.


c) Pentru evitarea oricarui dubiu, codurile unice alfanumerice corect inscrise in Campanie in intervalul orar 18:00:00 – 09:59:59 al fiecarei zi de Campanie, participa doar la tragerea la sorti pentru premiul din categoria 3 si pot avea sanse de castig la premiul din categoria 2. Inscrierile efectuate in acest interval orar se afla in afara intervalului de alocare a premiilor instant din categoria 1, prin urmare nu pot beneficia de castiguri aferente acestei categorii.


d) Au sanse de castig toate inscrierile valide inregistrate in intervalul orar 10:00:00 – 17:59:59 de catre Participanti, la inscrierea unui singur cod alfanumeric valid.


e) Pentru fiecare premiu instant din categoria 1 din cadrul acestei Campanii va exista un potential castigator si 3 (trei) rezerve.
Premiile din categoriile 2 si 3:


a) Se vor acorda prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si care va fi efectuata in prezenta unui reprezentant al Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, si a unui notar public. Tragerile la sorti vor avea loc la sediul biroului notarului public in 3 zile lucratoare de la finalizarea unei saptamani.


b) Saptamanile de Campanie sunt definite astfel:


i. Saptamana 1: 15 – 21 Iulie 2019;


ii. Saptamana 2: 22 – 28 Iulie 2019;


iii. Saptamana 3: 29 Iulie – 04 August 2019;


iv. Saptamana 4: 05 - 11 August 2019;


v. Saptamana 5: 12 - 18 August 2019;


vi. Saptamana 6: 19 - 25 August 2019;


vii. Saptamana 7: 26 August – 01 Septembrie 2019;


viii. Saptamana 8: 02 – 08 Septembrie 2019;


ix. Saptamana 9: 09 - 15 Septembrie 2019.


c) Pentru premiile din categoria 2 acordate in cadrul acestei Campanii, se vor extrage un castigator si trei rezerve pentru fiecare zi calendaristica din fiecare saptamana, respectiv intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 al fiecarei zile, de luni pana duminica, din Perioada Campaniei


d) Pentru premiile din categoria 3 acordate in cadrul acestei Campanii, se vor extrage 1 un castigator si cinci rezerve pentru fiecare saptamana.
SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei7.1. WEBSITE-ul Campaniei: www.CokeScan.ro ce poate fi accesat direct atat de pe desktop, cat si de pe dispozitive mobile sau prin redirectionare din website-ul www.coca-cola.ro.


7.2. Numarul de INFOLINE: 0800.080.800, numar gratuit, disponibil intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale.


7.3. Aplicatia mobila CokeScan: aplicatie mobila pentru end-useri dezvoltata special pentru prezenta Campanie si disponibila in mod gratuit in magazinele de aplicatii: App Store si Magazin Play necesara pentru inscrierea in Campanie. Aplicatia este functionala doar pentru telefoane mobile (excluzand tablete, fablete) avand sistemele de operare iOS (versiune soft telefon de la 9.0 in prezent) si Android (versiune soft telefon de la 4. 2. 2. in prezent).


7.4. App Store: este un serviciu Apple care consta intr-un magazin online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare iOS.


7.5. Magazin Play: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.


7.6. Eticheta promotionala Coca-Cola: eticheta atasata pe produsul participant fabricata dintr-un material similar cu hartie plastifiata, pe exteriorul careia este atasat un sticker detasabil, astfel cum este detaliat la art. 4. 2, litera a).


7.7. Cod unic alfanumeric: codul unic de 8 (opt) caractere, format din litere si cifre care se afla tiparit in interiorul capacului Produselor Participante.


7.8. Participant: Un participant unic se identifica in mecanismul automatizat de inscriere in Campanie prin numarul de telefon mobil.


7.9. Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, sa identifice eticheta promotionala si codul unic alfanumeric in interiorul capacului si sa-l inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, prin una dintre urmatoarele 2 modalitati:


A. prin Aplicatia mobila CokeScan, sau


B. prin WEBSITE, urmand procedurile electronice de inscriere puse la dispozitie atat prin Aplicatia mobila CokeScan cat si in Website, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.


7.10. Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze capacele promotionale ce contin codurile alfanumerice inscrise in Campanie si desemnate castigatoare conform prezentului Regulament Oficial. Participantii care nu vor prezenta capacele promotionale in procedura de validare electronica si/sau in original nu vor fi validati ca si castigatori.

A. Participarea in Campanie prin Aplicatia mobila CokeScan:7.11. Pentru a putea participa in Campanie si a castiga unul din premiile puse la dispozitie de Organizator prin intermediul Aplicatiei mobile CokeScan, utilizatorii trebuie sa descarce Aplicatia mobila CokeScan din App Store (pentru posesori de telefoane cu sistem de operare iOS) sau Magazin Play (pentru posesori de telefoane cu sistem de operare Android) si sa o acceseze, urmand pasii descrisi mai jos la art. 7. 14.


Descarcarea Aplicatiei mobile CokeScan se poate face direct din magazinul Play (Android) la adresa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coke.cokescan si din magazinul App Store (iOS). Linkul pentru descarcarea aplicatiei din App Store va fi comunicat ulterior prin Act Aditional la prezentul Regulament.


7.12. Pasii care trebuie urmati sunt urmatorii:


i. Instalare si accesare Aplicatie mobila CokeScan;


ii. Actionare buton denumit “Creeaza cont” si completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, respectiv completarea urmatoarelor campuri:


a) campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 (zece) cifre la care poate fi contactat participantul - Format numar telefon: 07xy. abcdef;


b) campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;


c) campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;


d) campul obligatoriu corespunzator numelui;


e) campul obligatoriu corespunzator prenumelui;


f) campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;


g) campurile obligatorii corespunzatoare datei de nastere a participantului: zi, luna, an in functie de data de nastere introdusa in formular, se vor afisa in continuare urmatoarele campuri:h. 1. DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 14-16 ani vor fi afisate urmatoarele


h. 1. -i. vor aparea o serie de campuri suplimentare: Numele parintelui/tutorelui, Prenumele parintelui/tutorelui, Calitatea ☐ părinte ☐ tutore, E-mailul parintelui/tutorelui. Vom transmite un e-mail catre adresa indicata. Participantul se va putea inscrie în campane și datele vor putea fi prelucrate doar dupa ce vom primi confirmarea din partea parintelui / tutorelui că acordul pentru inscrierea in campanie si prelucrarea datelor personale a fost autorizat de acesta. Participantul va fi anuntat printr-un mesaj sau email in momentul activarii contului.


h. 1. -ii bifa obligatorie atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ale sale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial.
h. 2. DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 16-18 ani vor fi afisate urmatoarele:


h. 2-i bifa obligatorie atestand faptul ca minorul a obtinut acordul parintelui/reprezentantului legal pentru a se inscrie in Campanie, pentru a accesa pagina de internet si pentru a-si dezvalui datele personale si înțelege că în cazul în care va fi desemnat căștigător, Organizatorul poate solicita o dovadă scrisă a acordului părintelui / tutorelui.h. 2. -ii. bifa obligatorie atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;


h. 2. -iii optiunea sa – DA sau NU, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului si a The Coca-Cola Company in scopuri de marketing direct;h. 3. DACA PARTICIPANTUL E MAJOR vor fi afisate urmatoarele:


h. 3. i. bifarea obligatorie a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale si ale minorului pe care-l reprezinta sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;


h. 3. ii optiunea sa – DA sau NU pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului si a The Coca-Cola Company in scopuri de marketing direct;si la final, indiferent de varsta participantului (minim 14 ani):


i. actionare buton “Creeaza cont” sau “Intra in cont” deja creat7.15. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea de a crea cont si prin urmare la imposibilitatea efectuarii inscrierii in Campanie. Completarea campurilor facultative aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie. Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida castigatorul respectiv.


7.16. In cazul in care consumatorul a participat in cadrul campaniei “Castiga premii pe ritmul tau” acesta NU se poate loga in contul creat, folosind telefon si parola aleasa la momentul respectiv, trebuind a lua tot procesul de la capat


7.17. Consumatorul va putea accesa ulterior contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil participant si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Login”. Dupa caz, Aplicatia mobila CokeScan poate salva automat datele de logare cont.


7.18. Dupa accesarea contului, consumatorul va avea urmatoarea posibilitate pentru inscrierea in Campanie, si anume: Actionarea/apasarea butonului denumit “INSCRIE COD”, urmata de completarea in campul dedicat a codului unic alfanumeric descoperit in interiorul capacului Produsului Participant si apasarea butonului denumit “Inscrie” pentru a afla pe loc daca este desemnat castigatorul unui premiu din categoria 1 sau categoria 2 , care sunt oferite instant in cadrul acestei Campanii; Codurile astfel inscrise si care nu vor fi desemnate castigatoare ale unor premii instant vor fi incluse in baza de date care va fi utilizata pentru acordarea premiilor prin tragere la sorti.


De asemenea, tot dupa accesarea contului, consumatorul poate scana stickerul aflat exclusiv pe sticlele Produselor Participante actionand butonul denumit “SCANEAZA STICKER”, pozitionand camera video a telefonului pe stickerul tiparit pe eticheta/e. Aplicatia mobila CokeScan, prin intermediul camerei video a telefonului mobil, va identifica automat stickerul, il va scana, il va procesa si va reda o animatie 2D si un video 360 cu o experienta muzicala.


PENTRU A INTRA IN POSESIA PREMIULUI/PREMIILOR, PARTICIPANTUL TREBUIE SA PASTREZE CAPACUL/ELE PE CARE SE AFLA TIPARIT/E CODUL/CODURILE ALFANUMERIC/E INSCRIS/E PE BAZA CARUIA/CARORA A FOST DESEMNAT POTENTIAL CASTIGATOR.


7.18. Pentru fiecare accesare a Aplicatiei CokeScan, participantul va suporta costul accesului la internet sau date mobile, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de date.B. Participarea in Campanie prin WEBSITE:7.19. Pentru a participa prin intermediul WEBSITE-ului sunt necesare urmatoarele actiuni:


i. accesarea WEBSITE-ului definit la art. 7. 1.


ii. completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, respectiv completarea urmatoarelor campuri:


a. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 (zece) cifre la care poate fi contactat participantul - Format numar telefon: 07xy. abcdef;


b. campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;


c. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;


d. campul obligatoriu corespunzator numelui;


e. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;


f. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;


g. campurile obligatorIi corespunzatoare datei de nastere a participantului: zi, luna, an;in functie de data de nastere introdusa in formular, se vor afisa in continuare urmatoarele campuri:h. 1. DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 14-16 ani vor fi afisate urmatoarele


h. 1. -i. vor aparea o serie de campuri suplimentare: Numele parintelui/tutorelui, Prenumele parintelui/tutorelui, Calitatea ☐ părinte ☐ tutore, E-mailul parintelui/tutorelui. Vom transmite un e-mail catre adresa indicata. Participantul se va putea inscrie în campane și datele vor putea fi prelucrate doar dupa ce vom primi confirmarea din partea parintelui / tutorelui că acordul pentru inscrierea in campanie si prelucrarea datelor personale a fost autorizat de acesta. Participantul va fi anuntat prin-un mesaj sau email in momentul activarii contului.


h. 1. -ii bifa obligatorie atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ale sale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial.

h. 2. DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 16-18 ani vor fi afisate urmatoarele:h. 2. -i bifa obligatorie atestand faptul ca minorul a obtinut acordul parintelui/reprezentantului legal pentru a se inscrie in Campanie, pentru a accesa pagina de internet si pentru a-si dezvalui datele personale si înțelege că în cazul în care va fi desemnat căștigător, Organizatorul poate solicita o dovadă scrisă a acordului părintelui / tutorelui.


h. 2. -ii. bifa obligatorie atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;


h. 2. -iii optiunea sa– DA sau NU, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului si a societatii The Coca-Cola Company, detinatoare a marcilor inregistrate sub care sunt comercializate Produsele Participante la campanie in scopuri de marketing direct;
h. 3. DACA PARTICIPANTUL E MAJOR vor fi afisate urmatoarele:h. 3. -i. bifarea obligatorie a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale.h. 3. -ii optiunea sa – DA sau NU pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului si a societatii The Coca-Cola Company, detinatoare a marcilor inregistrate sub care sunt comercializate Produsele Participante la campanie in scopuri de marketing direct;
si la final, indiferent de varsta participantului (minim 14 ani):


i. campul obligatoriu corespunzator codului de securitate “Captcha” (disponibil in vecinatatea campului in care trebuie introdus);


j. actionare buton “Creeaza cont”.7.20. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea de a crea cont si prin urmare la imposibilitatea efectuarii inscrierii in Campanie. Completarea campurilor facultative din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie; Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida castigatorul si de a nu preda premiul respectiv participantului.


7.21. Consumatorul va putea accesa ulterior contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil participant si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Login”.


7.22. Dupa accesarea contului, consumatorii se vor putea inscrie in Campanie, accesand butonul: “Inscrie codul de sub capac” si introducand codul unic alfanumeric din interiorul capacului Produsului Participant in casuta dedicata, urmand sa apase pe butonul “Inscrie”. Pentru fiecare cod introdus afla daca este sau nu castigator al unui premiu din categoria 1 sau categoria 2, oferite instant in cadrul Campaniei. Codurile necastigatoare vor fi incluse in tragerea la sorti pentru premiul saptamanal.7.23. Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.


7.24. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: site mobil, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc.Reguli generale de participare la Campanie:7.25. Un cod unic alfanumeric din capac alocat unui Produs Participant permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.


7.26. Fiecare cod unic alfanumeric inscris de un participant dintr-o singura actiune ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei descrise la art 6. 1.


7.27. Fiecare inscriere de cod/uri unic/e alfanumeric/e este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere de cod/uri unic/e alfanumeric/e, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un raspuns automat prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:


a. Inscrierea contine un cod/uri valid/e;


b. Inscrierea contine un cod/uri utilizat/e deja in Campanie;


c. Inscrierea nu contine un cod/uri valid/e;


d. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi participant sau un altul si participantul poate fi blocat temporar;


e. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi participant sau un altul si participantul a fost anuntat ca este blocat temporar;


f. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi participant sau un altul si participantul poate fi blocat definitiv;


g. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi participant sau un altul si participantul este anuntat ca a fost blocat definitiv.


h. Inscrierea nu este valida, face parte dintr-o serie de coduri ce apartin Campanii ”Castiga premii pe ritmul tau” deja incheiata.


i. Inscrierea face parte dintr-o serie de coduri deja inscrise in Campania” Castiga premii pe ritmul tau” deja incheiata.


7.28. In cadrul prezentei Campanii, participantii sunt identificati preliminar prin intermediul numarului de telefon mobil. Ei pot fi identificati ulterior si prin datele personale utilizate la revendicarea premiilor, in situatia in care se incearca revendicarea de premii de catre aceiasi persoana dar cu mai multe numere de telefon distincte, situatie in care se va prevalida/valida primul premiul castigat in ordine cronologica.


7.29. Numarul de inscrieri in Campaniei pentru un participant unic identificat prin acelasi numar de telefon mobil este limitat la 10 inscrieri/zi calendaristica. O inscriere inseamna inscrierea unui singur cod alfanumeric printr-o singura actiune.


7.30. Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod/uri invalid/e sau deja inscris/e in Campanie de catre acelasi participant sau un altul, are ca rezultat blocarea participantului in Campanie pentru 24 de ore (blocare temporara), participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul de timp specificat. Participantul va avea posibilitatea de a inscrie coduri unice alfanumerice in Campanie, inscriind un cod valid dupa expirarea termenului de 24 de ore de blocare.


7.31. O noua incercare de inscriere de 5 ori consecutiv a unui/unor cod/uri invalid/e sau deja inscris/e in Campanie de catre acelasi participant sau un altul, dupa deblocarea temporara, are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului (blocare definitiva), acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.


7.32. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.


7.33. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul alfanumeric nu este valid etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:


a. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului pe care figureaza codul unic alfanumeric, coduri ce sunt reclamate ca nu pot fi inscrise in Campanie. Participantul poate face dovada detinerii acestor coduri prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru campania “Asculta ritmul verii si castiga super premii cu Coca-Cola”.


b. In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei de catre participantul (A), a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant (B), Agentia Digitala il va contacta pe participantul (B) inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon mentionat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii capacului pe care se afla tiparit codul unic alfanumeric inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul (B) poate face dovada detinerii codului unic alfanumeric revendicat prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea pentru campania” Asculta ritmul verii si castiga super premii cu Coca-Cola".


c. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. In acest sens, Organizatorul poate solicita initial ambilor participanti dovada detinerii elementelor identificatoare mentionate la punctele a. si b. , respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresa ce le va fi comunicata telefonic.


d. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat mai sus, renunta de bunavoie la inscriere sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada a elementelor identificatoare solicitate.


e. In cazul in care participantul (B) motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat a dovezii detinerii elementelor identificatoare, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore. Participantului care initiaza sesizarea (A) nu i se poate acorda prelungirea termenului initial de 48 de ore.


f. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 48 de ore, durata campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportionale cu durata ramasa din campanie, in asa fel incat ambii participati (A si (B) sa aibe termene egale.


g. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 48 de ore, durata campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportionale cu durata ramasa din Campanie, in asa fel incat ambii participati (A si (B) sa aibe termene egale.


7.34. Organizatorul direct sau prin Agentia Digitala, nu poate fi tinut responsabil pentru situatiile in care din cauza timpului limitat pana la incheierea Campaniei, procedurile de verificare in cazul sesizarilor privind codurile alfanumerice sau orice alte situatii care necesita verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfarsit, iar participantii implicati in verificari nu pot inscrisi sau validati si, dupa caz, nu pot intra in baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv.


7.35. Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda coduri unice alfanumerice extra in cazul in care unul sau mai multi consumatori sesizeaza existenta unor coduri unice alfanumerice ilizibile inscriptionate pe ambalajele Produselor Participante si Participantul face dovada existentei acestei situatii in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data sesizarii sale prin trimiterea prin email, la o adresa de email comunicata de catre Organizator sau de catre Agentia Digitala exclusiv telefonic, a unei fotografii/scan cu capacul evidentiind ilizibiltatea codului unic alfanumeric/codurilor unice alfanumerice. Codurile unice alfanumerice extra vor fi comunicate Participantilor solicitanti dupa verificarea fotografiilor/fisierelor de tip scan trimise prin email, in termen de maxim 48 de ore (din zile lucratoare) de la primirea emailului, prin email sau in cadrul unei convorbiri telefonice, in urma respectarii procedurii de verificare a codului unic alfanumeric din capac.


7.36. IN SCOPUL VALIDARII SI INTRARII IN POSESIE A PREMIILOR, PARTICIPANTII TREBUIE SA PASTREZE OBLIGATORIU CAPACELE PRODUSELOR PARTICIPANTE CE CONTIN CODURILE UNICE ALFANUMERICE CE AU FOST INSCRISE SI PE BAZA CARORA AU FOST DESEMNATI CASTIGATORI, astfel incat, in cazul revendicarii unuia sau mai multor premii, sa poata prezenta in original acest element identificator.


7.37. In scopul realizarii verificarilor determinate de situatiile descrise la Art. 7. 33, Participantii trebuie sa pastreze capacele Produselor Participante continand codurile unice alfanumerice inscrise corect in Campanie pe toata durata Campaniei. In situatia in care Organizatorul solicita unui Participant sa faca dovada in termen de 48 de ore a detinerii capacului ce contine un anumit cod unic alfanumeric inscris, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligatia sa raspunda solicitarii in termenul acordat, sub sanctiunea anularii inscrierii aferente codului unic alfanumeric respectiv.


7.38. In situatiile in care din motive independente de Organizator, aplicatia mobila Coke Scan nu functioneaza, consumatorii se pot inscrie in Campanie prin intermediul website-ului. In situatia in care din motive independente de Organizator website-ul nu functioneaza, consumatorii se pot inscrie in campanie prin intermediul aplicatie mobile Coke Scan. In situatia improbabila in care nici aplicatia Coke Scan si nici website-ul Campaniei nu functioneaza, Organizatorul prin intermediul Agentiei Digitale va depune toate eforturile posibile pentru a restabili functionalitatea acestora cat mai urgent.
SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR8.1. Pana la validarea finala un participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final:


A. pentru premile din categoria 1 si 2, revendicarea se face online sau la momentul primirii SMS-ului prin care a fost informat ca a castigat, prevalidarea electronica se efectueaza de catre Agentia Digitala, iar validarea si punerea in posesie se va face prin intermediul unei firme de curierat;


B. pentru premiul din categoria 3, revendicarea se va face telefonic respectand procedurile descrise la art 8.10 - 8.17, prevalidarea, ,validarea si punerea in posesie se efectueaza de catre Agentia Digitala.
Revendicare online, validarea si punerea in posesie a premiilor


Premiile din categoria 1 si 2


8.2. Dupa tragerile la sorti instant, castigatorii Premiilor vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare cu informatii despre premiul castigat si vor putea revendica online.


8.3. In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, Participantii vor avea si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singura data pentru revendicarea unui singur premiu, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicarea sa prin SMS.


8.4. Prin link-ul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare cu privire la castigare premiului ce contine si link-ul de revendicare, sa:


• incarce o poza cu capacul ce contine codul unic alfanumeric declarat castigator si,


• in cazul premiilor din categoria 2, incarce poza actului de identitate,


8.5. Categoriile de date necesare revendicarii premiului, pe langa cele de la creare cont, sunt legate de adresa la care se doreste livrarea premiului(localitate, judet, strada, numar, bloc, sc, ap).


8.6. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei/lor de verificare (este vorba despre fotografia capacului ce contine codul unic alfanumeric declarat castigator si in cazul premiilor zilnice fotografia actului de identitate) .


8.7. La finalul procedurilor de prevalidare, respectiv verificarea pozei capacului Produsului Participant, ce contine codul unic alfanumeric inscris si extras castigator si a pozei cu actul de identitate, castigatorul este prevalidat si se incep procedurile de validare si intrare in posesia premiului.


8.8. Punerea in posesia premiilor orare si zilnice se va face prin expediere prin intermediul firmei de curierat colaboratoare, prin grija directa a Agentiei Digitale, in termen de maxim 90 de zile lucratoare de la prevalidarea premiului, la adresa furnizata sau confirmata de catre castigator in pasul de revendicare online a premiului.


8.9. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator, prin intermediul Agentiei Digitale, (in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului) cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu codul unic alfanumeric extras castigator. Daca aceste date corespund se preda de catre castigator capacul corespunzator, curierul va preda premiul castigatorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate de castigator si mentionate in Procesul verbal, si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau capacul cu codul unic alfanumeric prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, capacul cu codul unic alfanumeric solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Validarea va avea loc dupa ce capacul ajunge in posesia Agentiei Digitale, intr-un termen estimat de maxim 7 zile lucratoare dupa intrarea in posesie a premiului.
Premiile din categoria 38.10. Participantii care au fost desemnati castigatori (potentiali castigatori) ai premiilor din categoria 3, vor fi contactati telefonic de catre Agentia Digitala. Fiecare potential castigator al Premiilor va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 2 zile lucratoare de la desemnarea acestuia si tragerea la sorti, de minim 3 ori, la distanta de minim 2 ore intre apeluri si/sau in zile diferite. In cazul in care acesta nu poate fi contactat in acest termen (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc. ), acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, rolul de potential castigator revenindu-i primei rezerve. Aceasta procedura se va repeta pentru fiecare rezerva in cazul in care nu una sau mai multe dintre rezervele extrase nu pot fi validate. In cazul in care nici rezervele nu pot fi validate drept castigatori, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.


8.11. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la apelul telefonic identitatea si scopul apelului si faptul ca este potentialul castigator al unui premiu, urmand a parcurge impreuna procedura de validare. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, participantilor li se va comunica fara echivoc faptul ca acestia nu pot fi validati ca si castigatori ai unui premiu pana cand nu se indeplinesc anumite conditii conform Regulamentului Oficial al Campaniei.


8.12. In situatia in care castigatorul este minor, se va solicita telefonic discutarea cu un parinte/reprezentant legal in vederea prevalidarii, validarii si revendicarii premiului. In cadrul apelului cu parintele/reprezentantul legal al potentialului castigator, acestuia i se va solicita acordul pentru (i) inregistrarea convorbirii si (ii) acordul ca minorul sa primeasca acest tip de premiu. Ulterior solicitarii acordurilor mai sus mentionate, parintelui/reprezentantului potentialului castigator i se va solicita comunicarea urmatoarelor date personale: calitatea juridica in relatia cu minorul declarat potential castigator, numarul de telefon de contact si confirmarea disponibilitatii deplasarii pentru punerea in posesia premiului.


8.13. Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul validarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax, in termen de 48 (patruzeci si opt) de ore din zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului urmatoarele.


a. poza lizibila a capacului ce contine codul declarat castigator;


b. copie lizibila a documentului de identitate; Copia documentului de identitate este solicitata pentru acest tip de premiu, intrucat valorea unitara a acestuia depaseste limita maxima de neimpozabilitate si Organizatorul are obligatia conform legii de a intocmi declaratii fiscale cu privire la atribuirea premiilor impozabile;


c. o declaratie de castigator, formular tip, furnizat de catre Organizator, ce trebuie completata integral cu datele solicitate si semnata de catre potentialul castigator.


Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca documentele solicitate si trimise prin email la adresa comunicata de catre reprezentantii Organizatorului, sunt lizibile, iar informatiile pe care acestea le contin pot fi identificate cu usurinta.


8.14. In cazul in care termenul acordat nu a fost respectat sau daca potentialul castigator trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, premiul este invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost desemnate conform mecanismului descris in prezentul Regulament, reluandu-se procedura de validare cu rezerva.


8.15. Organizatorul si Agentia Digitala implicata in derularea prezentei Campanii nu sunt raspunzatoare sub niciun aspect sau forma pentru imposibilitatea participantilor de a efectua fotografii/scan/copii si de a le transmite Organizatorului sau reprezentantilor acestuia prin modalitatea solicitata, respectiv email.


8.16. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografilor de verificare.


8.17. Dupa momentul prevalidarii,castigatorii prevalidati din saptamanile 1-9, au la dispozitie 4 zile lucratoare pentru declararea insotitorilor.


8.18. In cazul in care potentialul castigator al Croazierei si/sau insotitorii declarati ai acestuia nu detin pasaport, au la dispozitie maxim 15 zile lucratoare de a indeplini formalitatile necesare obtinerii unui pasaport. In cazul in care la data plecarii castigatorul si/sau insotitorii declarati nu a indeplinit toate formalitatile/obtinut toate documentele necesare calatoriei, premiul va fi anulat total, ramanand la dispozitia Organizatorului.


ATENTIE!! Avand in vedere data fixa de calatorie in croaziera, si termenele oficiale de eliberare pasaport electronic, Castigatorii extrasi si eventualele rezerve activate ale ultimelor 3 extrageri vor avea termene de revendicare, prevalidare si validare mai scurte, astfel incat plecarea in croaziera sa nu fie impiedicata de termenul de eliberare al pasaportului. Detalii la Art. 8.17.8.19. DATA MAXIMA LA CARE DATELE PERSONALE SI COPIA PASAPORTULUI CASTIGATORILOR / INSOTITORILOR POT FI TRANSMISE CATRE AGENTIE ESTE 08.10.2019.8.20. In vederea Validarii, Agentia va trimite curierul pentru a prelua capacul cu codul castigator, in original. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator, prin intermediul Agentiei Digitale, (in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului) cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu codul unic alfanumeric extras castigator. Daca aceste date corespund si se preda de catre castigator capacul corespunzator cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate de castigator si mentionate in Procesul verbal, si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau capacul cu codul unic alfanumeric prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, capacul cu codul unic alfanumeric solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Validarea va avea loc dupa ce capacul ajunge in posesia Agentiei Digitale, intr-un termen estimat de maxim 7 zile lucratoare dupa intrarea in posesie a premiului.


8.21. Dupa momentul in care reprezentantul Organizatorului intra in posesia capacului (in original) ce contine codul unic alfanumeric castigator si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.


8.22. Datele de calatorie in croaziera sunt cu data fixa: 20-27 octombrie 2019. In cazul in care un potential castigator sau castigator validat nu poate pleca in Croaziera, intra in vigoare art. 6.3.
SECTIUNEA 9. ERORI, ETICHETE SI CAPACE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace/etichete promotionale care fac parte din alte campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor/etichetelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si prin formular electronic in afara Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.


9.2. The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind capacele si etichetele, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.
SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor/etichetelor Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor/etichetelor Produselor Participante castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.


10.2. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand invalidarea acestora ca si castigatori, si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva.


10.3. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul ca in situatia in care din motive independente de el, nu poate oferi in termenul prevazut in regulament premiul asignat, poate oferi ca premiu un produs similar ca functionalitate sau din aceeasi categorie de produse, avand o valoare comerciala echivalenta.


10.5. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la:


• Codurile inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;


• Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte inscrise prin WEBSITE sau APP CokeScan;


• Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;


• Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;


• Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorului;


• Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul sau aplicatia mobila CokeScan, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului/Aplicatiei mobile CokeScan este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, WEBSITE-ul/Aplicatia Mobila Coke Scan nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.


• Expedierea capacelor/etichetelor originale ale Produselor Participante, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);


• Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primita o inscriere nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.


• Cazurile in care adresa de e-mail completata la momentul inscrierii codului alfanumeric pentru inscriere in Campanie nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde sau contacta Participantul la Campanie;


• Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;


• Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca:


a) detine capacul/eticheta in original continand codul care a stat la baza alocarii premiului; si


b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere atat pentru participarile prin WEB, cat si pentru participarile exclusiv prin aplicatia mobila CokeScan, al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;


• Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;


• Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;


• Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;


• Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.


10.6. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.


10.7. Codurile tiparite pe partea exterioara a capacelor sau etichetelor Produselor Participante, cat si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne, sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.


10.8. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.


10.9. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor inscrie codul online.


10.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.


10.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.


10.12. Prin participarea la Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:


a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;


b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;


c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;


d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.


10.13. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:


a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;


b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;


c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;


nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE11.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare a o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.


11.2. Agentia Digitala va calcula si va achita, la randul sau, la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din Campanie, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozit pe care Agentia Digitala este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care le ofera si a caror valoare o suporta.


11.3. Documentele suport (facturile de achizitie a premiilor, declaratiile de castigatori, copia cartii de identitate a castigatorilor, AWB sau procesele verbale de predare a premiilor) si dovada platii impozitului vor fi puse la dispozitia Organizatorului de catre Agentia Digitala imediat dupa declararea si achitarea acestuia la Bugetul de Stat. Orice alte eventuale taxe sau cheltuieli sunt in sarcina participantilor.SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv, in mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).


12.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agentia Digitala a fost desemnata de Organizator sa prelucreze datele cu caracter personal in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei, in calitate de persoana imputernicita.Categoriile de persoane viziateOrganizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:


a) Participantii;


b) parintii / reprezentantii autoritatii tutelare a Participantilor (in cazul in care Participantul are varsta intre 14-18 ani).


Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):


a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);


Nota: In cazul Participantilor cu varsta de 14-16 ani, Organizatorul nu va prelucra datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei pentru alte campanii de marketing, respectiv nu va folosi aceste date pentru a transmite comunicari comerciale sau pentru alte analize si profilari pentru scop de marketing.


b) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate, verificarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci cand prelucram aceste date pe baza de consimtamant; sau prelucrarea datelor parintilor / reprezentantilor autoritatii tutelare in cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa (obligatia legala a Organizatorului);


c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora; de asemenea, atunci cand inregistreaza convorbirile telefonice cu participantii. Inregistrarea convorbirilor ajuta Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul relevant. De asemenea, aceste inregistrari telefonice pot fi folosite pentru a verifica modul in care au fost solutionate cererile adresate de petenti sau in cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activitatii de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar daca Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);


d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).


In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. Daca castigatorii isi retrag consimtamantul pentru scop de marketing, Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele si invitatiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la loteriile promotionale, sondajele si chestionarele Organizatorului. De asemenea, in cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal. Informatii pentru Participanti:


Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Participantii in mod direct, inclusiv prin intermediul WEBSITE-ului Campaniei sau aplicatie mobile CokeScan.


Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre:


• reprezentantii legali sau parintii Participantilor minori;


• partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite de operator (cum ar fi Agentia Digitala etc.), implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei si acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;


• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;


• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;


• furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web (cum ar fi Agentia Digitala);


• furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;


• autoritati publice sau alte categorii de destinatari


• Societatea The Coca-Cola Company, cu sediul in Statele Unite ale Americii, detinatoare a marcilor inregistrate sub care sunt comercializate Produsele Participante, asa cum se arata la art 4.3 din prezentul Regulament, precum si afiliatele acestora, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)Inclusiv in baza raporturilor contractuale sau a acordurilor incheiate intre Organizator si societati din grupul The Coca-Cola Company.


Transferul datelor cu caracter personal
Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).Durata de pastrare a datelor


Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 5 ani. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.


De asemenea, datele personale ale castigatorilor care se inscriu in baza de marketing a Organizatorului (de exemplu, se aboneaza sa primeasca comunicari comerciale din partea Organizatorului) vom pastrate timp de 5 ani de la data ultimei interactiuni cu consumatorul (de exemplu ultima, data cand s-a inscris intr-o promotie derulata de Organizator), cu exceptia cazului in care isi retrag consimtamantul mai devreme / se opun prelucrarii pentru scop de marketing.Drepturile persoanelor vizate


Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata.


In conformitate cu cerintele GDPR, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:


a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;


b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;


c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:


• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;


• si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;


• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;


• datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.


d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.


e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:


• in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;


• in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;


• in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;


• in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.


f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:


https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610In situatia in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand urmatoarele date de contact:


In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)


Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (receptie parter Coca-Cola HBC Romania SRL)


Email: DataProtectionOffice@cchellenic. comDe asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului) pentru prelucrarile efectuate prin WEBSITE sau aplicatia mobila CokeScan utilizand setarile relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile in WEBSITE sau in aplicatia mobila CokeScan.g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:


Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania


anspdcp@dataprotection. roPrezentul Regulament Oficial de derulare al campaniei “Castiga premii pe ritmul tau!” 2019 cuprinde si fac parte din acesta a urmatoarelor politici:


• Politica de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor site-ului www.cokescan.ro


• Politica de confidentialitaten si de protectie a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor aplicatiei mobile CokeScan


• Politica de cookies a site-ului www.cokescan.ro


• Politica de cookies a aplicatiei mobile CokeScanSECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe www. cokescan. ro.SECTIUNEA 14. LITIGII14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.


15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:


- pierderea bazelor de date care contin codurile alfanumerice promotionale;


- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;


- erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;


- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;


- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;


- Alte situatii cuprinse in Anexa 115.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.SECTIUNEA 16. MINORII16.1. Minorii (persoanele fizice cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui/reprezentatului legal.


16.2. Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA REPREZENTANTULUI LEGAL, RESPECTIV A PARINTELUI/TUTORELUI MINORULUI. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.SECTIUNEA 17. SESIZARI17.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic. com, sau telefonic, la numarul de infoline 0800. 080. 800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9. 00 – 18. 00 (cu exceptia sarbatorilor legale).SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI18.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.


18.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www. cokescan. ro, sau poate fi solicitat la Infoline 0800. 080. 800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic. com, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1. 1. din acest Regulament Oficial.


18.3. Numarul de telefon disponibil pentru revendicarea premiilor ce va fi comunicat exclusiv castigatorilor apartine retelei Digital Cable Systems. Tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat.


18.4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si 4(patru) exemplare duplicat, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial, unul va fi predat către Organizator, cate unul catre Parteneri și unul Agenției Digitale.Organizator:


Coca-Cola HBC Romania S. R. L.


Prin SYSCOM DIGITAL


ANEXA 1


LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA


"ASCULTA RITMUL VERII SI CASTIGA SUPER PREMII CU COCA-COLA"A.1. Definitie: in scopul prezentului regulament castigatorul si insotitorii sai vor fi denumiti unitar “calatori”. Orice referire, la singular sau plural, la “calator” se refera la toti si fiecare dintre castigatori si insotitorii acestora.


A.2. Descrierea serviciilor turistice: Croaziera maritima 2019, compania MSC Cruises – Mediterana de Vest (cu plecare din Civitavecchia) – vas Divina – 7 Nopti – data plecarii 20 Octombrie 2019


A.3. ITINERARIU NAVA DE CROAZIERA: Civitavecchia (Italy), Palermo (Italy), Cagliari (Italy), Palma de Mallorca (Spain), Valencia (Spain), Marseille (France), Genoa (Italy), Civitavecchia (Italy)


Nava de croaziera: MSC DIVINA, Pleaca din: Civitavecchia, Italy, Data plecarii: 20/10/2019, Durata: 7 nopti


A.4. Program desfasurat al navei de croaziera


Ziua Data Port Sosire


(Ore locale) Plecare


(Ore locale)


Dum 20/10/2019 Civitavecchia, Italy - 19:00


Lun 21/10/2019 Palermo, Italy 10:00 18:00


Mar 22/10/2019 Cagliari, Italy 09:00 17:00


Mie 23/10/2019 Palma de Mallorca, Spain 13:30 23:59


Joi 24/10/2019 Valencia, Spain 08:00 16:00


Vin 25/10/2019 Marseille, France 12:00 20:00


Sam 26/10/2019 Genoa, Italy 08:00 18:00


Dum 27/10/2019 Civitavecchia, Italy 07:00 -A.5. Intre orele de sosire si plecare din tabelul de la punctul A.3., calatorii pot parasi nava de croaziera si vizita portul de croazieră. Este responsabilitatea calatorilor sa se asigure ca se incadreaza in timpul stationarii navei in port, astfel ca atunci cand nava este programata sa paraseasca portul, toti calatorii sa ajung la timp inapoi. In situatia in care unul sau mai multi calatori, depasesc termenele maxime de imbarcare la bordul vasului intr-unul din porturile de croaziera si vasul de croaziera paraseste portul fara acestia la bord, Societatile implicate in derularea campaniei nu au nici o obligatia de a-i despagubi sau compensa si nici de a le asigura servicii complementare.A.6. Detalii nava:A.7. Pentru a ajunge la nava de croaziera, castigatorii au asigurat traseu aerian direct Bucuresti – Roma si Roma – Bucuresti in baza unui traseu ce va fi comunicat strict castigaorilor.


Compania aeriana isi rezerva dreptul de a modifica data, ora sau aeronava din programul initial


Detalii bagaj: bagaj de cala inclus in conformitate cu politica companiei aeriene.


Calatorilor le este recomandat să fie pregătiți să ajunga cu cel puțin 2 ore înainte de ora de plecare a croazierei, pentru a se asigura că procedurile de îmbarcare a calatorilor și a bagajelor se desfășoară fără probleme. Avand in vedere ca pachetul croazierei include si un transfer si un zbor, este recomandat acestora sa ajunga la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de plecarea zborului.A.8. Transfer la destinatie aeroport - port – aeroport:


Calatorii beneficiaza de servicii de transfer de la aeroportul din Roma la terminalul din portul Civitavecchia unde se afla vasul in data de 20 octombrie 2019 si deasemenea retur de la terminalul de sosire al vasului de croaziera la aeroportul Roma Ciampino in data de 27 octombrie 2019.


Transportul grupului pentru care s-au contractat serviciile se va face cu 5 minivan + 1 autoturism. Toate riscurile asumate pentru contractarea si derularea acestor servicii cad in seama Agentiei, care are obligatia sa monitorizeze operatiunile incluzand verificarea orelor de aterizare/decolare si a celor de imbacare/debarcare.A.9. Conditiile de Asigurare privind Polita de Calatorie in strainatate sunt disponibile pe www.cokescan.ro/conditii-de-asigurare


Serviciile contractate includ asigurari de sanatate pentru 37 de persoane (36 de calatori finali plus un insotitor de grup). Asigurarile de sanatate si storno se vor emite prin compania Generali, asigurator subcontractat de catre Agentie.


A.10. Serviciile turistice oferite au loc la bordul vasului de croaziera MSC Divina, vas catalogat la 4 stele conform Berlitz, din flota MSC Cruises si includ principalele caracteristici:


- cazare pe nava in tipul de cabina FANTASTICA (acestea detin cabina de dus si WC, aer conditionat, telefon, seif, uscator de par, TV) si acces gratuit la:


- accesul la terenul de Baschet/Volei


- accesul la puntile exterioare, la piscine cu scaune pentru plaja si prosoape de plaja;


- accesul la biblioteca


- accesul in toate barurile, lounge-urile si cluburile vasului


- accesul la toate spectacolele de pe vas


- accesul la sala de gimnastica, la piscine, jacuzzi, la pista in aer liber pentru jogging;


- accesul la Aqua Park


- accesul la galeriile de arta


- accesul la zona de jocuri Arcade


- program zilnic cu sumarul principalelor noutati si evenimente care se desfasoara la bordul navei;


- participarea la jocuri, karaoke, lectii de dans, la spectacole cu live music, cabaret, petreceri cu teme, discoteca;


- biroul de informatii la bord este deschis 24 ore /zi;


- workshopuri de mestesuguri si hobby-uri


- acces in cluburi si activitati pentru copii si adolescenti


- room-service 24 ore (livrarea este gratuita in cabina, se achita doar costul preparatelor)


- cluburi de noapte si discoteci


- spectacole in stil Broadway


A.11. EXPERIENTA FANTASTICA (cabina de 2 persoane cu balcon exterior) include:


• activitati speciale pentru copii: jocuri interactive in diferite limbi straine si clase de gatit pentru copii cu mascota Doremi


• alegerea orei de cina (in functie de disponibilitate)


• reducere de 50% pentru clasele de fitness (de exemplu yoga) si antrenor personal (in funcție de disponibilitate)


• Servicii de masa gratuite: 3 mese in restaurantele principale si la restaurantele de tip bufet, gustari intre mese, suc, gheata, cafea, lapte, ceai si apa (de la dozatoarele din bufetele de pe vas).


• Croaziera indiferent de clasa de cazare nu include alte pachete suplimentare sau excursii optionale.


• Limbile oficiale la bordul vasului sunt italiana si engleza.


A.12. Serviciile aditionale contractate de catre Organizator si oferite la bordul vasului de croaziera Organizatorilor finali (calatorii) sunt detaliate mai jos:


Pachet de bauturi Premium pentru fiecare calator. Acesta cuprinde:


Consum de bauturi nelimitat in orice bar sau restaurant de pe vas la care are acces calatorul cu experienta Fantastica, pentru bauturi cu pret de maxim 10 Euro fiecare. Oferta de bauturi include o gama foarte variata de cocktailuri, bauturi alcoolice tari si lichioruri, vin la pahar, bauturi de tip aperitiv, bere la sticla si draft, ape minerale, sucuri de fructe si carbogazoase, bauturi energizante, cafea de multiple feluri, ciocolata calda si ceaiuri.Eveniment organizat special pentru grupul de calatori ai Organizatorului (36 de persoane + insotitor) de tip intalnire privata cu durata de 3 ore intr-o locatie cu acces restrictionat pe vas + aperitive calde si reci. Evenimentul va include servicii de tip DJ oferite de angajatul specializat al vasului MSC Divina. Data si ora vor fi stabilite ulterior de catre Agentie si comunicate in scris Organizatorului.


A.13. Reguli specifice:


• Avand in vedere specificitatea tipului de calatorie cu vasul de croaziera si faptul ca limba oficiala la bord este limba engleza, toate informatiile referitoare la croaziera si comunicarile pe durata croazierei se vor face in limba engleza.


• Se pot consulta detalii si terminii si conditii ale liniei de croaziere MSC pe urmatoarele linkuri


1. Conditii de transport - https://www.msccruisesusa.com/en-us/Conditions-Of-Carriage.aspx


2. Termeni si conditii - https://www.msccruisesusa.com/en-us/Terms-Conditions.aspx


• Calatorii trebuie sa detina pasaport valabil minim 6 luni de la data returnarii din croaziera, respectiv de la data de 27.12.2019. Rețineți că este responsabilitatea călătorilor să se asigure că au documentele de călătorie necesare pentru a se conforma cerințelor vamale și de imigrației. Calatorii fără documentele corecte nu vor avea permisiunea de a călători și călătoria lor nu va fi rambursată.


• Fiecare calator in parte trebuie sa detina un card bancar, in nume propriu, cu posibilitate de conversie valutara si plati in strainatate.


• Calatorii trebuie sa indeplineasca conditiile de calatorie si regimul de acces / sedere in orasul/tara de destinatie.


• In situatia in care unul dintre insotitori unui castigator (sau mai multi) nu mai poate efectua deplasarea din motive obiective, acesta, individual, pierde dreptul de deplasare, castigatorul putand modifica datele insotitorului pana la data 24 septembrie 2019 (inclusiv) in forma scrisa. Dupa aceasta data orice modificari ale calatorilor vor fi taxate de catre linia de croaziera MSC pentru fiecare modificare ale numelor acestora. In situatia in care castigatorii modifica numele insotitorilor in perioada 25 septembrie – 09 octombrie 2019, inclusiv, castigatorii vor suporta contravaloarea tarifului de 50 de euro taxat de linia de croaziera MSC. Incepand cu data de 10 octombrie 2019, sub nici o forma sau aspect si sub nicio motivatie, numele pasagerilor (castigatori si/sau insotitori) nu mai pot fi modificate. Avand in vedere aceasta conditie impusa in mod strict de linia de coraziera MSC castigatorii si insotitorii acestora care nu mai pot calatori si nu mai pot fi inlocuiti, vor pierde dreptul asupra calatoriei si NU mai pot atribui sau aloca locul lor altor persoane, locurile ramanand vacante.


• In situatia in care unul sau mai multi castigatori si/sau insotitori nu mai pot efectua deplasarea in croaziera, ceilalti calatori raman indreptatiti de a beneficia de calatorie.


• Agentia Digitala sau Organizatorul nu raspund si nu pot fi facute responsabile in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi castigatorul si/sau insotitorii pe teritoriul propriu sau de a-i / le permite sa paraseasca teritoriul propriu.


• Castigatorul premiului (precum si insotitorii), este responsabil/de obtinerea tuturor documentelor (viza, pasaport, etc.) necesare pentru deplasare, toate taxele aferente fiind suportate de catre acesta.


• Conform regulilor navei de croaziera, in fiecare cabina este obligatoriu sa fie minim 1 (un) adult. Asadar grupul poate fi compus din 4 (patru) adulti, sau dupa caz, 3 (trei) adulti si 1 (un) minor, sau dupa caz 2 (doi) adulti si 2(doi) minori. Nu va fi admis grup de castigatori insotit de 3 minori.


• In cazul minorilor, castigator si/sau insotitor, acesta trebuie sa detina o imputernicire de la parintii/tutorii sai completata in numele unui adult, pentru insotirea minorului si sa prezinte toate documentele oficiale necesare deplasarii minorului in strainatate.


• In cazul in care la data plecarii nu sunt indeplinite de catre calatori toate formalitatile si/sau nu obtinute si prezentate toate actele necesare calatoriei, acestia pierd dreptul de calatorie, iar Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru astfel de situatii.


• In cazul apariției unor condiții meteo sau tehnice neprevazute nu se poate garanta ca vasul se va opri in fiecare din porturile comunicate sau ca va respecta in detaliu itinerariul anunțat inițial. Atat companiile de croaziera cat si capitanul fiecarui vas au dreptul sa solicite omiterea unui anumit port, inlocuirea cu un altul (neanunțat inițial), sa devieze croaziera de la intinerariul inițial sau chiar sa inlocuiasca vasul. In aceasta situație companiile de croaziera nu isi asuma nicio responsabilitate pentru cazul in care nu se vor putea respecta orele de sosire si plecare din porturile menționate in articolul A.4.. Eventualele schimbari de itinerariu vizeaza interesul si siguranța calatorilor; In astfel de situatii Organizatorul nu poate fi tinut responsabil si nici nu poate compensa sau oferi suplimentar si/sau complementar alte servicii turistice si/sau destinatii.Agentia poate modifica conditiile de calatorie si serviciile turistice contactate doar in caz de forta majora sau in situatia in care MSC sau RyanAir, Wizzair, Blueair companiile turistice care opereaza serviciile contractate opereaza modificari, fapt ce trebuie dovedit catre Agentie cu documente.


Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de catre castigatorii premiilor saptamanale si a insotitorilor acestora ca urmare a nerespectarii conditiilor si regulilor impuse de catre operatorii turistici (linie de croaziere maritime, linie aeriana, companiei de transport local, asigurator).


Agentia nu are nici o obligatie cu privire la serviciile aditionale pe care le achizitioneaza castigatorii si/sau insotitorii acestora in afara pachetului turistic oferit conform Regulamentului Oficial. Acestea cad exclusiv in sarcina acestora sau a Clientului, sunt tarifate si vandute de catre furnizorul/ii respectiv/i, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie sau de origine a furnizorului/ilor, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.


Organizator:


Coca-Cola HBC Romania S. R. L.


Prin SYSCOM DIGITALACT ADITIONAL NR. 1 LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

”Asculta ritmul verii si castiga super premii cu Coca-Cola!”

Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare ”Organizatorul ), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2300/2009, cod unic de inmatriculare RO 474152, in calitate de Organizator al Campaniei promotionale Asculta ritmul verii si castiga super premii cu Coca-Cola!(”Campania”), in temeiul Art. 1.4. SECTIUNEA 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, doreste sa modifice Art.3.1 si Art.6. 1 si punctele 1 si 2 (din cadrul articolului 6.1) si Art. 6.2 , din cadrul Regulamentului Oficial al Campaniei autentificat sub nr. 1411 din data de 12 Iulie 2019 de Biroul Individual Notarial Lazar Monica-Stefania, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Organizatorul decide sa modifice articolul 3.1. din SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI. Se prelungește durata campaniei cu perioada 16.09.2019 până la data de 22.09.2019 inclusiv, motiv pentru care se modifică art. 3.1. al Secțiunii 3 si va avea următorul cuprins:

”3.1. Campania se va desfășura în perioada 15 iulie 2019 – 22 septembrie inclusiv (denumita în continuare „Perioada Campaniei”).”

Art.2. Organizatorul decide sa modifice articolul 6.1 (inclusiv categoria 1 si categoria 2) si articolul 6.2, din SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. Se suplimentează numărul total al premiilor cu încă 7 premii zilnice si 56 de premii orare, sens în care se modifică art. 6.1 si punctele 1 si 2 (din cadrul articolului 6.1) si 6.2 din cadrul Sectiunii 6, după cum urmează:

”Art. 6.1. În cadrul Campaniei se vor acorda un numar total de 639 premii, care vor fi alocate fie instant, printr-un soft de extragere aleatoriu, fie ulterior inscrierii, prin mijloace aleatoare, cum ar fi: soft automatizat si trageri la sorti. Premiile se impart in 3 categorii, iar acestea sunt urmatoarele:

1) Categoria 1- 560 de premii constand fiecare intr-un mini-radio Coca-Cola, culoare rosie, functii: [USB/SD/Bluetooth/AUX, setare alarma, temperature, data, ora] in valoare individuala de 127.38 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.

Valoarea totala a premiilor din aceasta categorie este de 71.331 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.

2) Categoria 2 – 70 premii constand fiecare intr-un mini- frigider, model Flex-35 Tall[R600], firma Frigoglass, greutate 18 kg, material metal, functie de racire silentioasa, luminare led, in valoare individuala de 1.595 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.

Valoarea totala a premiilor din aceasta categoria este de 111.650 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil.”

“Art. 6.2. Valoarea totala estimata a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 520.670 lei, ce include, dupa caz, TVA si impozitul aferent aplicabil. Valoarea totala a premiilor este diferita fata de cea mentionata pe eticheta fiind o valoarea estimata la momentul productiei etichetelor.”

Art.3. Pentru evitarea oricarui dubiu, Categoria 3 de premii, constand intr-un numar de 9 excursii tip croaziere pe Marea Mediterana – NU SE MODIFICA. Acestea se extrag doar pentru primele 9 saptamani de promotie, respectiv in perioada intiala a campaniei 15 iulie 2019 – 15 septembrie 2019.

Art. 4. Se completeaza art 6.14 “Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru Premiile din categoriile 2 si 3” – punctul b - si va avea urmatorul continut “
b. Saptamanile de Campanie sunt definite astfel:

i. Saptamana 1: 15 – 21 Iulie 2019;

ii. Saptamana 2: 22 – 28 Iulie 2019;

iii. Saptamana 3: 29 Iulie – 04 August 2019;

iv. Saptamana 4: 05 - 11 August 2019;

v. Saptamana 5: 12 - 18 August 2019;

vi. Saptamana 6: 19 - 25 August 2019;

vii. Saptamana 7: 26 August – 01 Septembrie 2019;

viii. Saptamana 8: 02 – 08 Septembrie 2019;

ix. Saptamana 9: 09 - 15 Septembrie 2019

x. Saptamana 10: 16 – 22 septembrie – doar pentru premiile din categoria 2”

Art. 5. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei pe care il modifica si completeaza in mod corespunzator in ceea ce priveste obiectul acestui Act aditional, restul prevederilor din Regulamentul Oficial neafectate de prevederile prezentului, raman nemodificate. Prezentul Act Aditional se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei.

Art.6. Prezentul Act aditional a fost redactat de catre Syscom Digital, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat intr-un singur exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 4(patru) duplicate care au aceeasi forta probanta ca si originalul, din care 1 exemplar s-a depus in arhiva biroului notarial si 3(trei)exemplare s-au eliberat partii si va fi facut public prin aceleasi modalitati prin care s-a publicat Regulamentul Oficial al Campaniei.

Organizator,

Coca-Cola HBC Romania S.R.L. prin reprezentant,

SYSCOM DIGITAL S.R.L.